Integritetspolicy

FPJ Consulting har åtagit sig att skydda din integritet enligt GDPR. Kontakta oss om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter och vi hjälper dig gärna.

Vi värnar om din personliga integritet och har vidtagit extra åtgärder för att hålla din data så säker som möjligt. Vi vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

Genom att använda denna webbplats eller / och våra tjänster, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy.

 

Innehåll

 1. Definitioner som används i denna Policy
 2. Dataskydds principer vi följer
 3. Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter
 4. Vilken personlig data samlar vi in om dig
 5. Hur vi använder dina personuppgifter
 6. Vilka fler har tillgång till dina personuppgifter
 7. Hur vi säkrar dina personuppgifter
 8. Information om cookies(kakor)
 9. Kontakt information

Definitioner

Personuppgifter – Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Bearbetning – Alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter.
Uppgiftsperson – En fysisk person vars personuppgifter behandlas.
Barn – En fysisk person under 18 år.
Vi/oss – FPJ Consulting

Dataskydds principer

Vi lovar att följa följande principer för dataskydd:

 • Bearbetning är laglig, rättvis och transparent. Våra bearbetningsaktiviteter har lagliga skäl. Vi överväger alltid dina rättigheter innan vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att ge dig information om behandling vid begäran.
 • Bearbetning är begränsad till syftet. Våra bearbetningsaktiviteter passar det syfte för vilket personuppgifter samlades.
 • Bearbetning sker med minimal data. Vi samlar bara och bearbetar den minsta mängd personuppgifter som krävs för något ändamål.
 • Bearbetningen är i vissa fall begränsad med en tidsperiod. Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än vad som behövs.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa noggrannheten i data.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten av data.

Uppgiftspersonens rättigheter

Uppgiftspersonen har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du har rätt att veta om din personuppgifter behandlas. vilka data samlas, varifrån den erhålls och varför och av vem den behandlas
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina personuppgifter som samlats in.
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 4. Rätt att radera – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa bearbetning – vilket innebär att under vissa villkor, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att göra invändningar mot bearbetning – vilket i vissa fall betyder att du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direkt marknadsföring.
 7. Rätt till invändning mot automatisk bearbetning – vilket innebär att du har rätt att göra invändningar mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering och att inte vara föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsverkningar som berör eller påverkar dig.
 8. Rätt till dataöverföring – du har rätt att erhålla dina personuppgifter i maskinläsbart format eller om det är möjligt, som en direkt överföring från en processor till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – om vi vägrar din ansökan till åtkomst kommer vi att ge dig en anledning till varför. Om du inte är nöjd med hur din förfrågan har hanterats vänligen kontakta oss.
 10. Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätten till andra rättsmedel, såsom att ansöka om skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Data vi samlar in

Information du har delgett oss
Det här kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress etc – huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt / tjänst eller för att förbättra din kundupplevelse med oss. Vi sparar informationen du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress.

Information som samlas in automatiskt om dig
Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns några) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter vara inloggade.

Information från våra partners
Vi samlar information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela den informationen med oss. Det här är antingen information du har lämnat direkt till dem eller att de har samlat om dig av andra juridiska skäl.

Information som är tillgänglig för allmänheten
Vi kan samla information om dig som är tillgänglig för allmänheten.

Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att systemet ska fungera. Dessa uppgifter är begränsade och kan endast ses av våra kunder med ett aktivt konto och abonnemang på våra tjänster. Dessa uppgifter kräver användarnamn och lösenord för åtkomst. Alla ändringar som görs loggas och sparas. De uppgifter vi samlar in om konstnärer är:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kön
 • Ort (verkar(född)
 • Eventuell beskrivning av konstnärsskapet
 • Eventuella offentliga uppdrag

 

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • ge vår service till dig. Detta inkluderar till exempel registrering av ditt konto förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt erbjuda dig reklamartiklar på din förfrågan och kommunicera med dig i förhållande till dessa produkter och tjänster; kommunicera och interagera med dig; och meddela dig om ändringar i alla tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse
 • uppfylla en skyldighet enligt lag eller kontrakt

 

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och / eller med ditt samtycke.

På grund av att vi ingår avtal eller uppfyller avtalsförpliktelser behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att identifiera dig
 • att ge dig en tjänst eller att skicka / erbjuda dig en produkt
 • att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering
 • när du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.
 • vi kan använda ditt namn, din e-postadress och ditt användarnamn för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du aktivt kontaktar en annan användare eller när du redigerat en post.
 • för att upprätthålla funktionaliteten i konstregistret
 • för att skapa statistik på konstsamlingar

På grund av legitimt intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att sända dig viktig information
 • att administrera och analysera vår kundbas för att förbättra kvaliteten,  tjänster som erbjuds / tillhandahålls
 • att utföra enkäter om kundnöjdhet

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att hantera supportärenden
 • för att delge dig viktig information om pågående ärenden
 • övrigt som är viktigt gällande våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter som följer av lag och / eller för att fullfölja avtal samt använder dina personuppgifter för alternativ enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera personuppgifter som samlats in och att använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda data som inte omfattas av denna policy endast när den är anonymiserad. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlas om dig så länge som behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lag, men aldrig längre än nödvändigt.

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men är kompatibla med det ursprungliga ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta ska vi se till att:

 • kopplingen mellan syften, sammanhanget och naturen av personuppgifter är lämplig för vidare bearbetning
 • den vidare bearbetningen skulle inte skada dina intressen och
 • det finns ett lämpligt skydd för bearbetning.

Vi informerar dig om ytterligare bearbetning och ändamål.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med främlingar. Personliga uppgifter om dig tillhandahålls ibland till våra betrodda partner för att antingen kunna tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse. Uppgifter vi har samlat in om konstnärer delas endast med våra kunder av Konstregistret.

Vi arbetar endast med bearbetningspartners som kan säkerställa tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi avslöjar dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är lagligen skyldiga att göra det. Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga skäl för det.

Hur vi säkrar din data

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (till exempel HTTPS). Ett avancerat säkerhetssystem används som förhindrar tillgång till information för obehöriga. Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker och håller vårt system uppdaterat för att hålla det så säkert som möjligt. Vi lagrar er data på ett datacenter i Sverige som tillhör de mest moderna och säkra i sitt slag.

Information om datacentret

UPS-system: Emerson Network Power Liebert Hipulse E, 300 kVA

Generator: Nödgenerator, 700 kVA

Klimatanläggning: Emerson Network PowerLiebert Hiross System

Släcksystem: VESDA-laser och automatisk släckanläggning med IG-55 (Argonite) som släckmedium

Datacentret har en komplett uppsättning av larm som täcker de vanliga larmpunkterna, som klimat och driftlarm. Dessa larm övervakas av datacentrets personal, men också av Securitas samt Coromatics säkerhetstjänster.

Passersystem & CCTV: Access till datacenter hanteras av ett centralt passersystem. All in-/utpassering till våra faciliteter loggas. Samtidigt övervakas alla utrymmen med minst en övervakningskamera.

Lås & inbrottslarm: Alla utrymmen är larmade och vid intrång larmas väktare direkt. Området ronderas även av väktare på icke kontorstid. Colocation-rackskåp är låsta för access endast av respektive innehavare. Övrig utrustning, som routrar och dedikerade servrar, är placerade på en speciell yta i datacentret som endast behörig personal har tillträde till.

Trots att vi alltid försöker vårt bästa kan vi inte till 100% garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att anmäla till lämpliga myndigheter om överträdelser av uppgifter. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsbrott och att hjälpa myndigheter om eventuella överträdelser uppstår.

Om du har ett konto hos oss, notera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt. Detta är mycket viktigt!

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla information från barn. Vi riktar oss inte mot barn med våra tjänster.

Cookies(Kakor) och annan teknik vi använder

Vi använder cookies och / eller liknande tekniker för att analysera kundbeteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla information om användare. Detta görs för att personifiera och förbättra din erfarenhet hos oss.

En cookie(kaka) är en liten textfil lagrad på din dator. Kakor lagrar information som används för att göra så webbplatser och tjänster fungerar. Endast vi kan komma åt cookies som skapats av vår hemsida. Du kan styra dina cookies på webbläsarnivå. Att välja att inaktivera cookies kan hindra användningen av vissa funktioner.

Vi använder kakor för följande ändamål:

 • Nödvändiga kakor – dessa kakor krävs för att du ska kunna använda några viktiga funktioner på vår hemsida, till exempel logga in. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
 • Funktionalitetskakor – dessa kakor ger funktionalitet som gör att vår service är bekvämare och möjliggör fler personliga funktioner. De kan till exempel komma ihåg ditt namn och e-postmeddelande i kommentarformulär så att du inte behöver skriva in den här informationen nästa gång när du kommenterar.
 • Analytiska-kakor – dessa kakor används för att spåra användningen och utförandet av vår webbplats och tjänster.
 • Reklamkakor – dessa kakor används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De placeras vanligtvis på webbplatsen genom att annonsera nätverk med webbplatsens operatörs tillstånd. Dessa kakor kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer. 

Du kan ta bort cookies lagrade i din dator via dina webbläsarinställningar. Alternativt kan du styra vissa tredjeparts cookies genom att använda en plattform för integritetsförbättring, till exempel optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om kakor, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har sin egen integritetspolicy som du kan granska här. Om du inte vill bli spårad av Google Analytics, besöker du Google Analytics opt-out page.

Kontakt Information

FPJ Consulting

Kontakt@fpjconsulting.se

Begär utdrag av dina personuppgifter genom att använda vårt kontaktformulär eller våra integritetsverktyg

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy.

 

Senaste uppdatering 2018-05-22