Projekthantering

Registrera Projekt

Benämn projektet, ange när det inkom, vem projektledaren är, vilken prioritet, omfattning, placering, tidsplanering och budget. Det behöver finnas information om verksamheten, anledning till ansökan, ev. övrig information samt kontaktuppgifter till verksamheten.

Projekthantering

I denna funktion kan du:

  • Se samtliga projekt
  • Se projekt per projektledare
  • Ändra ett projekt
  • Tilldela ett projekt till en projektledare
  • Dra tillbaka ett projekt

Inkomna utplaceringslistor

I denna funktion kan du se och hantera utplaceringslistor som inkommit från resp. projektledare.